Biografie

1882 

 • 2 oktober: geboorte van Leon Sarteel te Gent, Poel 13, als derde van zes kinderen. Zoon van Edmond Sarteel, meester-kleermaker (° Tielt 1850) en Louise De Baerdemaecker (° Gent 1854).

1886

 • De familie Edmond Sarteel verhuist naar Ingelandgat 40.

1894

 • Leon Sarteel wordt voorbestemd om het beroep van zijn vader aan te leren, doch nadat hij enkele dagen op de kleermakerstafel heeft doorgebracht, blijkt zulks niets voor hem. Vanwege zijn aanleg voor tekenen mag hij in de leer in het houtsnijdersatelier Pauwels-D'Hondt, Schouwvagersstraat 8 te Gent.Tevens bezoekt hij 's avonds de nabijgelegen Sint-Lucasschool.
 • Gedurende vele jaren werkt hij, eerst als ornamentist, later als figurist, in diverse beeldhouwersateliers van de stad, waar hij de techniek leert van het houtsnijden, het steenhouwen en het modelleren. Zo komt hij o.m. ook bij Alois De Beule terecht.
 • 1898-1908 Hij studeert intussen verder aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, met als leraars o.m. Jules Van Biesbroeck Vader en Jan Delvin.

1898-1908

 • Hij studeert intussen verder aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, met als leraars o.m. Jules Van Biesbroeck Vader en Jan Delvin. 

1903

 • Als "loteling" heeft hij het geluk één van de hoogste cijfers te trekken, zodat hij vrij is van militaire dienst, en dus in de toenmalige "Burgerwacht" wordt ingelijfd. In 1906 wordt hij vrijgesteld.

1906

 • Vermoedelijk eerste deelneming aan een officiële tentoonstelling.

1907-1909

 • Verscheidene kunstreizen in het buitenland, met subsidies ontvangen van het Provenciaal Gouvernement.

1908

 • Behaalt de Zesjaarlijkse Prijs "Laureaat Beeldhouwkunde", een som van 3.000 F, uitbetaald in jaarlijkse schijven van 1.000 F. Met dit bedrag kan hij in zijn onderhoud voorzien en zichgedurende enkelen jaren uitsluitend aan kunst wijden. 

1909

 • Voor het eerst geselecteerd voor het Driejaarlijks salon van Gent, met 3 werken, w.o. "De Redenaar".

1910

 • In dat jaar huurt hij te Sint-Denijs-Westrem aan oude atelier (een oude thans verdwenen rolbaan, gelegen nabij "De Drie Sleutels", Steenweg-West 16, thans Kortrijksesteenweg). Hij zal er blijven wonen en werken tot in 1915. Uit deze tijd dateren zijn eerste contacten met de Latemse groep: Gust en Leon De Smet, Servaes, Permeke, e.a. Later zouden daar nog o.m. bij komen: Claeys, Malfait, Saverys, De Sutter.

1911

 • Wordt vanaf nu geregeld gevraagd op te treden als jurylid voor de examens van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent.

1915

 • Komt terug naar Gent en gaat wonen bij zijn ouders, intussen verhuisd naar de Ieperstraat 57 (thans Iepenstraat 65). Zijn atelier vestigt hij in de Luxumburgstraat 7 te Gent (thans verdwenen).

1915-1916

 • Opdracht van L. Morel de Boucle St.-Denis: creatie van de twee levensgrote figuren "Flora" en "Pomona" in Franse steen voor de pui van het Kasteel Borluit te Sint-Denijs-Westrem.

1917

 • Vermoedelijk eerste eigen tentoonstelling, samen met kunstschilder Albert Saverys, in Zaal Taets te Gent.

1918

 • Eerste individuele tentoonstelling, met twintig beelden, eveneens in zaal Taets te Gent

1919

 • Eerste officiële erkenning: de stad Gent koopt Sarteels buste van de kunstschilder René Callewaert voor het Museum voor Schone Kunsten.

1921

 • Bestelling van de Rijksuniversiteit Gent: brozen buste van Prof.J.Boulvin welke zich bevindt in het Peristylium van de Aula aan de Volderstraat.

1923

 • Huwelijk met Anna Pirsens, geboren te Gent in 1982, en vestiging aan de nieuwe wandeling te Gent (huis intussen gesloopt).
 • Benoeming tot Ridder in de Kroonorde.
 • Geboorte van zijn dochter Diane.

1924

 • Opdracht Monument van de coöperatie, 3,20 meter hoog, voor de Internationale coöperatieve tentoonstelling E.I.C.O.S. in juni 1924, gehouden in Het Feestpaleis van het Park te Gent. (Verkleinde modellen in verschillende afmetingen in gips of brons bevinden zich in talrijke steden van Europa en Amerika).

1925

 • Geboorte van zijn zoon Leon, later ook leerling aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, en kunstenaar (schilder, tekenaar, etser), doch die op 23-jarige leeftijd zou overlijden.
 • Verhuis van de familie Sarteel naar de Spiegelhofstraat 68 (thans 66).
 • Eerste individuele tentoonstelling te Brussel.

1926

 • Bezoek aan verschillende Franse kunststeden.

1929-1930

 • Aankoop van een perceel stadsgrond, en bouw van eigen huis met aanbalend atelier, in de Vaderlandstraat 98 (thans 166). Nog steeds bewoond door de familie Mion-Sarteel

1930

 • Betrekken van nieuw woonhuis en atelier.
 • Benoeming tot Ridder in de Leopoldsorde.

1931

 • Opdracht van de Staat: marmerbuste van Ere-Directeur Emile Mathieu van het Koninklijke Muziekconservatorium te Gent.

1932

 • Geboorte van zijn dochter Clara, die later sierkunsten zou studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Zij won een prijs voor ontwerp van modern kantwerk op de Wereldtentoonstelling te Brussel in 1958, en realiseerde o.m. gevelkeramiek voor schoolgebouwen van de Stad Gent.

1934

 • Opdracht voor een grafmonument in graniet, met levensgrote bronzen vrouwenfiguur "Treurende" (Familie Raes-Ziane, oud kerkhof te Sint-Martens-Latem).

1935

 • Opdracht voor meer dan levensgrote figuur "Vrouw van deze Tijd" voor de Rozentuin van de Wereldtentoonstelling te Brussel.

1936

 • Ridder in de Orde van Groothertog Gediminas van Litauwen.

1938-1939

 • Verscheidene studiereizen met de Kunst- en Letterkring van Gent en met de kunstgalerie Ars: Parijs, Amsteredam, de grote kathedralen van Frankrijk, Genève (tentoonstelling Meesterwerken van het Prado-museum van Madrid).
 • Ondertussen jurylid bij de grote beeldhouwwedstrijden: Godecharle, Prijs van Rome, Mrijs de Vigne, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, Grote Prijs der Plastische Kunsten e.a.

1941

 • Benoemd tot lid van de Raad van Beheer van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent.

1942

 • Overleden op 2 mei, op 59-jarige leeftijd, in zijn huis in de Vaderlandstraat.
 • Begraven op de Westerbegraafplaats van Gent. Op het graf: het beeld "Gemoedsadel" in brons, één van zijn laatste werken.

1949

 • Overlijden van zijn zoon Leon.

1962

 • Overlijden van zijn weduwe Anna Pirsens.